ฟังก์ชั่นการทำงาน ระบบ Pointko
สำหรับ ร้านค้า ลูกค้า

Pointko,พอยต์โค้,พอยท์โก้,ระบบสะสมแต้ม,ระบบสะสมแต้มออนไลน์,พอยท์,พอยต์,ระบบบัตรสมาชิก,สะสมแต้ม,บัตรสะสมแต้มออนไลน์,โอนแต้ม,E-Voucher,บัตรกำนัลออนไลน์,บัตรกำนัล,ระบบสะสมแต้มฟรี,ฟรี,loyalty customers,ฟีเจอร์,ฟีเจอร์พิเศษ,กระตุ้นยอดขาย,ธุรกิจ SMEs,ระบบสะสมพอยท์,ระบบสะสมพอยต์,พอยท์โค้
ระบบสะสมคะแนน
ตรวจสอบประวัติการสะสมแต้มและคะแนนย้อนหลังได้
Pointko,พอยต์โค้,พอยท์โก้,ระบบสะสมแต้ม,ระบบสะสมแต้มออนไลน์,พอยท์,พอยต์,ระบบบัตรสมาชิก,สะสมแต้ม,บัตรสะสมแต้มออนไลน์,โอนแต้ม,E-Voucher,บัตรกำนัลออนไลน์,บัตรกำนัล,ระบบสะสมแต้มฟรี,ฟรี,loyalty customers,ฟีเจอร์,ฟีเจอร์พิเศษ,กระตุ้นยอดขาย,ธุรกิจ SMEs,ระบบสะสมพอยท์,ระบบสะสมพอยต์,พอยท์โค้
ระบบแลกคะแนนสะสม
กำหนดแต้มและคะแนนได้ตามต้องการ
Pointko,พอยต์โค้,พอยท์โก้,ระบบสะสมแต้ม,ระบบสะสมแต้มออนไลน์,พอยท์,พอยต์,ระบบบัตรสมาชิก,สะสมแต้ม,บัตรสะสมแต้มออนไลน์,โอนแต้ม,E-Voucher,บัตรกำนัลออนไลน์,บัตรกำนัล,ระบบสะสมแต้มฟรี,ฟรี,loyalty customers,ฟีเจอร์,ฟีเจอร์พิเศษ,กระตุ้นยอดขาย,ธุรกิจ SMEs,ระบบสะสมพอยท์,ระบบสะสมพอยต์,พอยท์โค้
Remarketing
กระตุ้นยอดขายด้วยการทำการตลาดผ่าน SMS หรือ Line official
Pointko,พอยต์โค้,พอยท์โก้,ระบบสะสมแต้ม,ระบบสะสมแต้มออนไลน์,พอยท์,พอยต์,ระบบบัตรสมาชิก,สะสมแต้ม,บัตรสะสมแต้มออนไลน์,โอนแต้ม,E-Voucher,บัตรกำนัลออนไลน์,บัตรกำนัล,ระบบสะสมแต้มฟรี,ฟรี,loyalty customers,ฟีเจอร์,ฟีเจอร์พิเศษ,กระตุ้นยอดขาย,ธุรกิจ SMEs,ระบบสะสมพอยท์,ระบบสะสมพอยต์,พอยท์โค้
ระบบเก็บข้อมูล
สรุปรายงานเพื่อเก็บพฤติกรรมของลูกค้าได้อย่างง่าย
Pointko,พอยต์โค้,พอยท์โก้,ระบบสะสมแต้ม,ระบบสะสมแต้มออนไลน์,พอยท์,พอยต์,ระบบบัตรสมาชิก,สะสมแต้ม,บัตรสะสมแต้มออนไลน์,โอนแต้ม,E-Voucher,บัตรกำนัลออนไลน์,บัตรกำนัล,ระบบสะสมแต้มฟรี,ฟรี,loyalty customers,ฟีเจอร์,ฟีเจอร์พิเศษ,กระตุ้นยอดขาย,ธุรกิจ SMEs,ระบบสะสมพอยท์,ระบบสะสมพอยต์,พอยท์โค้
Pointko,พอยต์โค้,พอยท์โก้,ระบบสะสมแต้ม,ระบบสะสมแต้มออนไลน์,พอยท์,พอยต์,ระบบบัตรสมาชิก,สะสมแต้ม,บัตรสะสมแต้มออนไลน์,โอนแต้ม,E-Voucher,บัตรกำนัลออนไลน์,บัตรกำนัล,ระบบสะสมแต้มฟรี,ฟรี,loyalty customers,ฟีเจอร์,ฟีเจอร์พิเศษ,กระตุ้นยอดขาย,ธุรกิจ SMEs,ระบบสะสมพอยท์,ระบบสะสมพอยต์,พอยท์โค้
shape 3
Pointko,พอยต์โค้,พอยท์โก้,ระบบสะสมแต้ม,ระบบสะสมแต้มออนไลน์,พอยท์,พอยต์,ระบบบัตรสมาชิก,สะสมแต้ม,บัตรสะสมแต้มออนไลน์,โอนแต้ม,E-Voucher,บัตรกำนัลออนไลน์,บัตรกำนัล,ระบบสะสมแต้มฟรี,ฟรี,loyalty customers,ฟีเจอร์,ฟีเจอร์พิเศษ,กระตุ้นยอดขาย,ธุรกิจ SMEs,ระบบสะสมพอยท์,ระบบสะสมพอยต์,พอยท์โค้
Main Future

ฟีเจอร์หลัก Pointko

ระบบจัดการข้อมูลสมาชิก เก็บประวัติลูกค้าไว้บนคลาวด์

แลกขอรางวัลได้เลย

ฟีเจอร์พิเศษ ระบบโอนแต้ม

ลูกค้าสามารถจัดการโอนแต้มเพื่อประโยชน์สูงสุดของลูกค้า โดยลูกค้าสามารถที่จะรวมแต้มหรือโอนแต้ม เพื่อนำไปแลกเป็นของรางวัลหรือส่วนลดที่มีมูลค่าสูงขึ้น

Pointko,พอยต์โค้,พอยท์โก้,ระบบสะสมแต้ม,ระบบสะสมแต้มออนไลน์,พอยท์,พอยต์,ระบบบัตรสมาชิก,สะสมแต้ม,บัตรสะสมแต้มออนไลน์,โอนแต้ม,E-Voucher,บัตรกำนัลออนไลน์,บัตรกำนัล,ระบบสะสมแต้มฟรี,ฟรี,loyalty customers,ฟีเจอร์,ฟีเจอร์พิเศษ,กระตุ้นยอดขาย,ธุรกิจ SMEs,ระบบสะสมพอยท์,ระบบสะสมพอยต์,พอยท์โค้
Pointko,พอยต์โค้,พอยท์โก้,ระบบสะสมแต้ม,ระบบสะสมแต้มออนไลน์,พอยท์,พอยต์,ระบบบัตรสมาชิก,สะสมแต้ม,บัตรสะสมแต้มออนไลน์,โอนแต้ม,E-Voucher,บัตรกำนัลออนไลน์,บัตรกำนัล,ระบบสะสมแต้มฟรี,ฟรี,loyalty customers,ฟีเจอร์,ฟีเจอร์พิเศษ,กระตุ้นยอดขาย,ธุรกิจ SMEs,ระบบสะสมพอยท์,ระบบสะสมพอยต์,พอยท์โค้
Pointko,พอยต์โค้,พอยท์โก้,ระบบสะสมแต้ม,ระบบสะสมแต้มออนไลน์,พอยท์,พอยต์,ระบบบัตรสมาชิก,สะสมแต้ม,บัตรสะสมแต้มออนไลน์,โอนแต้ม,E-Voucher,บัตรกำนัลออนไลน์,บัตรกำนัล,ระบบสะสมแต้มฟรี,ฟรี,loyalty customers,ฟีเจอร์,ฟีเจอร์พิเศษ,กระตุ้นยอดขาย,ธุรกิจ SMEs,ระบบสะสมพอยท์,ระบบสะสมพอยต์,พอยท์โค้
Pointko,พอยต์โค้,พอยท์โก้,ระบบสะสมแต้ม,ระบบสะสมแต้มออนไลน์,พอยท์,พอยต์,ระบบบัตรสมาชิก,สะสมแต้ม,บัตรสะสมแต้มออนไลน์,โอนแต้ม,E-Voucher,บัตรกำนัลออนไลน์,บัตรกำนัล,ระบบสะสมแต้มฟรี,ฟรี,loyalty customers,ฟีเจอร์,ฟีเจอร์พิเศษ,กระตุ้นยอดขาย,ธุรกิจ SMEs,ระบบสะสมพอยท์,ระบบสะสมพอยต์,พอยท์โค้

ระบบโอนแต้ม

Pointko เรามีฟีเจอร์การโอนแต้มกันระหว่างสมาชิก
Pointko,พอยต์โค้,พอยท์โก้,ระบบสะสมแต้ม,ระบบสะสมแต้มออนไลน์,พอยท์,พอยต์,ระบบบัตรสมาชิก,สะสมแต้ม,บัตรสะสมแต้มออนไลน์,โอนแต้ม,E-Voucher,บัตรกำนัลออนไลน์,บัตรกำนัล,ระบบสะสมแต้มฟรี,ฟรี,loyalty customers,ฟีเจอร์,ฟีเจอร์พิเศษ,กระตุ้นยอดขาย,ธุรกิจ SMEs,ระบบสะสมพอยท์,ระบบสะสมพอยต์,พอยท์โค้

โอนง่าย

เช็คประวัติการโอนได้ตลอดเวลา
Pointko,พอยต์โค้,พอยท์โก้,ระบบสะสมแต้ม,ระบบสะสมแต้มออนไลน์,พอยท์,พอยต์,ระบบบัตรสมาชิก,สะสมแต้ม,บัตรสะสมแต้มออนไลน์,โอนแต้ม,E-Voucher,บัตรกำนัลออนไลน์,บัตรกำนัล,ระบบสะสมแต้มฟรี,ฟรี,loyalty customers,ฟีเจอร์,ฟีเจอร์พิเศษ,กระตุ้นยอดขาย,ธุรกิจ SMEs,ระบบสะสมพอยท์,ระบบสะสมพอยต์,พอยท์โค้

สนุกกว่าเดิม

ให้การแลกแต้มสะสมเป็นเรื่องสนุกกว่าที่เคย
ฟีเจอร์พิเศษ

E-Voucher: System (ระบบจัดการคูปอง)

  • เพิ่มยอดขายให้กับคุณ
  • ส่งเสริมโปรโมชั่นการตลาด
  • เพิ่ม Cash-Flow ให้กับธุรกิจคุณ
Pointko,พอยต์โค้,พอยท์โก้,ระบบสะสมแต้ม,ระบบสะสมแต้มออนไลน์,พอยท์,พอยต์,ระบบบัตรสมาชิก,สะสมแต้ม,บัตรสะสมแต้มออนไลน์,โอนแต้ม,E-Voucher,บัตรกำนัลออนไลน์,บัตรกำนัล,ระบบสะสมแต้มฟรี,ฟรี,loyalty customers,ฟีเจอร์,ฟีเจอร์พิเศษ,กระตุ้นยอดขาย,ธุรกิจ SMEs,ระบบสะสมพอยท์,ระบบสะสมพอยต์,พอยท์โค้
Pointko ดียังไง

ระบบ E- Vouchers System ช่วยธุรกิจคุณยังไง?

บัตรกำนัลเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการสร้างกระแสเงินสดให้กับเจ้าของกิจการ

สร้าง Value Add ให้กับร้านค้าของคุณ

สร้างประสบการณ์ใหม่ในการซื้อบริการเสริมให้กับลูกค้า

เพิ่มยอดขายสินค้าอื่นๆ เช่น กระเป๋าผ้า แก้ว ร่ม ที่เป็นเอกลักษณ์ของร้านคุณ